Aanvragen

Door het aanvragen van een of meerdere certificaten gaat de aanvrager akkoord met de bepalingen en voorwaarden, zoals in het reglement is vastgelegd. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Na goedkeuring en ontvangst van de betaling worden de certificaten toegezonden. Deze zijn genummerd en staan op naam van de aanvrager. Er worden door de vereniging maximaal 500 certificaten uitgegeven.